dr Zorica Madzarević

Dr Zorica Madzarević

Bila mi je čast da Vas kroz seanse upoznam.
Dok ljudi danas uglavnom nezainteresovano klimaju glavom slušajući tuđu muku, Vi sa punom pažnjom slušate i nudite konkretna rešenja zbog kojih čovek počne da veruje da može više i bolje. Vama je istinski stalo. Posle svake seanse sa Vama, osmeh na licu je veći. Znate da zauzmete i ulogu prijatelja koji spusti ruku na rame i uteši uz prave reči. No, ipak umete i da, za naše dobro, ukorite i ukažete kako se stvari mogu posmatrati i iz drugog ugla. Ko dođe kod Vas po pomoć, dobije mnogo više nego što se može zamisliti pre prvog klika na Free call.