Milica Jonaš

Milica Jonaš

Nina je profesionalna, direktna, konkretna, puna razumevanja, posvećena, i to sve uz iskren osmeh. Rezultat mog rada sa Ninom je mir koji živim. Na seansama smo jasno definisale korake koji me vode do željene promene. Nije uvek jednostavno, ali njena podrška je prisutna. Razgovori sa Ninom su praćeni dobrom, pokretačkom energijom, a aktivan rad pocinje onog momenta kada se poziv završi. 
Nina, Hvala!