Nina Lazić

Nina Lazić

Beograd - Srbija

Moje iskustvo je kratko i slatko – u stilu: Veni vidi vici ( Dođoh, videh, pobedih). Moj analitični um je u jednom trenutku zabagovao. Znala sam u čemu je bag, ali nisam imala alat. Ona ga je imala. Nisam se opirala, lako me je svojom neposrednošću i stručnošću uverila da treba da joj verujem. Od tada ja nemam dilemu kome ću poveriti da me „provetri“ kad je zagušljivo.