Mental Wellness E-BOOK

Cena e-booka je 75€ / 8.700 rsd.

Uplate su jedino moguće iz Srbije ili putem međunarodne poštanske uputnice (BiH, Crna Gora i Hrvatska). Jedino ukoliko uplaćujete više od 100€, moguće je uplatiti i na devizni račun.


Mental Wellness je prvi online program samopomoći u oblasti ličnog razvoja. Na preko 200 stranica, iz kognitivno-bihejvioralnog i egzistencijalističkog ugla u psihoterapijskom radu, Mental Wellness program pruža korisniku najsveobuhvatniji rad na postizanju stabilnog identiteta i funkcionalnije ličnosti.

Program sadrži 6 krucijalnih tema vezanih za lični razvoj i interpersonalne odnose (postavljanje granica, komunikacijske modele, podizanje frustracionog praga, sklonost ka perfekcionizmu i Imposter sindromu, veština samorefleksije i postizanje optimalnog samopouzdanja).

Šta dobijaš Mental Wellness programom:

200 strana jasnih, primenjivih, naučno i praktično podržanih pravaca ka građenju funkcionalne ličnosti.
48 vežbi koje možeš da radiš i nekoliko puta godišnje, kako bi pratio svoje mentalno stanje i procese promene.
Potpuno pojednostavljen psihoterapijski pristup, lišen mistifikacija i usmeren ka konkretnim rešenjima za tvoje probleme.
– Najobimniji, najdetaljniji, najprecizniji online program koji ne nudi opšta mesta, već daje promenu percepcije koja je ostvariva za sve ljude (brzina promene i način su individualne kategorije).

Mental Wellness je prvi program koji je objedinio 6 najvažnijih aspekata razvoja jedne ličnosti u stabilno pozicioniranu individuu. Program koji služi tebi, tvojim pokolenjima i ljudima koje voliš.Napomomena:
Naglašavamo da je u pitanju digitalni proizvod u PDF formatu.

75 

O proizvodu

Mental Wellness je prvi online program samopomoći u oblasti ličnog razvoja. Na preko 200 stranica, iz kognitivno-bihejvioralnog i egzistencijalističkog ugla u psihoterapijskom radu, Mental Wellness program pruža korisniku najsveobuhvatniji rad na postizanju stabilnog identiteta i funkcionalnije ličnosti.
Program sadrži 6 krucijalnih tema vezanih za lični razvoj i interpersonalne odnose (postavljanje granica, komunikacijske modele, podizanje frustracionog praga, sklonost ka perfekcionizmu i Imposter sindromu, veština samorefleksije i postizanje optimalnog samopouzdanja).

Svaka tema podeljena je u 8 podtema koje, vođene psihoterapijskim modalitetima, uvode osobu u obrasce promene nekorisnih uverenja i ponašanja, sa ciljem postavljanja racionalnih očekivanja, stabilnog vrednog sistema i boljih međuljudskih odnosa. Mental Wellness ukupno sadrži 48 konkretnih vežbi, koje ti pomažu da odmah počneš sa primenom teorijskih uvida i proveriš šta ti otežava proces rada na sebi.

Ovo je fantastična dopuna psihoterapijskom radu, i kompletan materijal se može koristiti tokom rada na sesijama sa izabranim terapeutom, bez obzira na modalitete koje terapeut koristi u praksi, jer su egzistencijalistički pristup i CBT orijentisani ka rešenjima u sadašnjem trenutku i nadovezuju se i na klasičan psihotetapijski pristup, kao i na kontruktivizam, Geštalt terapiju i tako dalje.

Mental Wellness program namenjen je:

– Osobama svih starosnih dobi koje su ili u psihoterapijskom procesu, ili samostalno žele da rade na svom mentalnom zdravlju.
– Program mogu koristiti i pacijenti na farmakotetapiji, jer su pristupi temama bezbedni i ne mogu pokrenuti procese koji bi potencijalno naškodili osobama sa težim mentalnim oboljenjima.

Šta dobijaš Mental Wellness programom:

– 200 strana jasnih, primenjivih, naučno i praktično podržanih pravaca ka građenju funkcionalne ličnosti.
– 48 vežbi koje možeš da radiš i nekoliko puta godišnje, kako bi pratio svoje mentalno stanje i procese promene.
– Potpuno pojednostavljen psihoterapijski pristup, lišen mistifikacija i usmeren ka konkretnim rešenjima za tvoje probleme.
– Najobimniji, najdetaljniji, najprecizniji online program koji ne nudi opšta mesta, već daje promenu percepcije koja je ostvariva za sve ljude (brzina promene i način su individualne kategorije).

Mental Wellness je prvi program koji je objedinio 6 najvažnijih aspekata razvoja jedne ličnosti u stabilno pozicioniranu individuu. Program koji služi tebi, tvojim pokolenjima i ljudima koje voliš.

Pridruži se hiljadama ljudi koji su dali poverenje Mental Wellness programu i tako uticali na razvoj i promenu svoje ličnosti i kvaliteta svog života.

Ovaj program nastao je kao posledica dugogidišnjeg terapijskog rada sa pojedincima, grupama i partnerima, i želji da se ljudi ne vezuju za svoje psihoterapeute na disfunkcionalan način, već steknu veštine koje će im pomoći da se osećaju sigurno u zdravom razumu i bazičnoj logici.

Dolazak po pomoć je dolazak po moć.


Spisak svih vežbi:

Tema“Granice”

▪︎ Pobedi neprijatnost
▪︎ Recept za krivicu
▪︎ Vežba za direktnu komunikaciju
▪︎ Prihvatanje tuđeg mišljenja
▪︎ Umeće doslednosti
▪︎ Ispitaj šta tolerišeš
▪︎ Šta ako?
▪︎ Najgori scenario

Tema“Samopouzdanje”

▪︎︎ Modeluj
▪︎ Poboljšaj govor
▪︎ 15 fenomenalnosti o sebi
▪︎ Znaj o čemu govoriš
▪︎ Ne traži potvrdu drugog
▪︎ Kreiraj naviku
▪︎ Čankovanje
▪︎ Unutrašnje kritikovanje

Tema“Perfekcionizam”

▪︎ Ja u ulozi…
▪︎ Kako se sprijateljiti sa greškom
▪︎ Potvrda drugih ljudi
▪︎ Neprijatnost je samo neprijatna
▪︎ Delegiranje
▪︎ Kako formirati racionalna očekivanja
▪︎ Imam li Imposter sindrom?
▪︎ Otkrij smisao

Tema“Samorefleksija”

▪︎ Vrednosti koje me određuju
▪︎ Predstavi se sebi
▪︎ 15 važnih pitanja
▪︎ Zahvalnost
▪︎ Death bed test
▪︎ Kako znaš da si uspeo u životu
▪︎ Brzih 10 pitanja
▪︎ Pismo najbolnijem

Tema“Podizanje frustracionog praga”

▪︎ Racionalno vs iracionalno očekivanje
▪︎ Prihvatanja emocija iz spektra frustracije
▪︎ 4 sekunde razlike
▪︎ Uspori um i izdvoj važno
▪︎ Frustracija i ja
▪︎ Kako da ne polazim od sebe
▪︎ Izlaganje neprijatnosti
▪︎ Nauči da odložiš zadovoljstvo

Tema – “Komunikacija”

▪︎ Putovanje kroz vreme
▪︎ Neurolingvistika – reči kao okidači
▪︎ Koji sam komunikacioni stil
▪︎ Ćutanje kao luksuz
▪︎ Asertivno slušanje
▪︎ Lociraj razlike i sagledaj kontekst
▪︎ 3 načina komunikacije kao neko drugi
▪︎ U odgovorima je ključ