Neuromatching test

Neuromatching test predstavlja set od ukupno 130 pažljivo odabranih i definisanih pitanja, formulisanih po precizno određenim segmentima, koji za cilj ima procenu delova individualne strukture ličnosti i analizu kompatiblinosti u partnerskom odnosu.

Neuromatching test tumači Aleksandra Nikolić, porodični psihoterapeut i master socijalnog rada.

Nakon izvršene porudžbine putem sajta, dobijaš povratni mejl sa instrukcijama za uplatu. Nakon poslatog dokaza o uplati, u roku od 24h stići će ti mejl sa testom za popunjavanje putem sajta. Nakon popunjenog testa, u roku od 7 radnih dana, stići će ti mejl sa analizom. Moguća je kupovina iz celog sveta, jer je ovo digitalni proizvod.

100 

O proizvodu

Neuromatching test predstavlja set od ukupno 130 pažljivo odabranih i definisanih pitanja, formulisanih po precizno određenim segmentima, koji za cilj ima procenu delova individualne strukture ličnosti i analizu kompatiblinosti u partnerskom odnosu.

Koja je svrha testa?

Neuromatching test doprinosi boljem razumevanju sopstvenog funkcionisanja u partnerskom odnosu, naglašavajući korelaciju između uticaja ličnog iskustva i usvojenih uverenja na kreiranje modela partnerske relacije, kao i razumevanju sebe unutar preuzetih ili nekorisno formiranih očekivanja, uverenja i ponašanja.

Šta dobijam Neuro-matching testom?

Analiza testa za cilj ima efikasniji izbor potencijalnog partnera, kao i otkrivanje bitnih uzroka postojećih nesuglasica u aktivnom partnetskom odnosu, čime se prevenira upadanje u disfunkcionalne relacije kao i prepoznavanje specifičnih procesa koji se odvijaju unutar postojaćeg odnosa.

Test pruža prikaz ključnih segmenata krucijalnih za kompatiblni odnos i samim tim daje odgovore na važna pitanja:

 • ○ Kako bolje razumeti sopstvene i tuđe potrebe.
 • ○ Kako prepoznati potencijalne zamke u partnerskom odnosu
 • ○ Šta jedan odnos čini funkcionlanim
 • ○ Koliko su očekivanja od partnera u skladu sa realitetom


Glavna vrednost testa ogleda se u njegovoj višestrukoj nameni, s obzirom da je namenjen i pojedincima i parovima.

Samim tim pruža jednako korisne smernice, bez obzira na početnu okolnost. Daje dublji uvid u korisna i nekorisna uverenja, kao idirektne putokaze koji vode ka jasnijoj partnerskoj komunikaciji, racionalnim očekivanjima i većoj bliskosti između partnera.

Test je kreiran na osnovu visegodišnjeg iskustva u psihoterapijskom i koučing radu sa pojedincima i parovima od strane Nine Tomović, stručnjaka iz oblasti kognitivno­ bihejvioralne psihologije i Aleksandre Nikolić, porodičnog terapeuta i mastera socijalnog rada.

Sama analiza odgovora poziva se isključivo na stručnu i naučnu literaturu, kao i profesionalna iskustva autorki Neuro­ matching testa.

Oblasti koje se procenjuju su sledeće:

 • ○ Uverenja o partnerskom odnosu
 • ○ Komunikacioni stil
 • ○ Lični afiniteti i interesovanja
 • ○ Seksualniodnosi i prefernce
 • ○ Odnos prema sebi i sopstvenom telu
 • ○ Razumevanje ličnih vrednosti i različitih društvenih pojmova


U transgeneraciskoj teoriji, proces multigenracijske transmisije označava tok emocionalnih procesa koji se odvijaju kroz generacije porodice putem kojih se, između ostalog, prenose uverenja i očekivanja u odnosu na partnerske relacije. Neretko, ova uverenja mogu da inhibiraju lični razvoj ali i razvoj para, usled konflikta između nerealno postavljenih očekivanja i realnosti. S obzirom da kroz partnerski odnos kreiramo nova iskustva, upoznajemo nove delove sopstvene ličnosti i sebi pružamo šansu za lični rast i razvoj, važnost ovog testa ogleda se u davanju potpune analize o različitim nivoima kompatibilnosti:

 • ○ lntelektualnoj
 • ○ Seksualnoj
 • ○ Emotivnoj
 • ○ Fizičkoj
 • ○ Duhovnoj


Što u celosti daje uvid u kompletno funkcionisanje partnera i pojedinaca.Neuro-matching test predstavlja inovaciju u savremenom pristupu temi partnerskih odnosa, jer značajno skraćuje proces ,,lova u mutnom”, odnosno, traženja sebe i svoje liste vrednosti – pojmova i ponašanja koja su nam važna. Time, korisnik ostaje u skladu sa trenutkom uv remenu koji nalaže što istančaniju percepciju, sebe i drugih, kako bi se stepen razočarenja smanjio, a izazovi bili rešivi. Takođe, Neuro-matching test otkriva strukturu ličnosti kompatibilnog partnera. Ovo korisniku donosi svojevrsnu smernicu u trenutku traženja partnera ili u okolnostima preispitivanja postojećeg odnosa sa ciljem njegovog unapređenja ili ostanka u njemu.

Moto Neuro-matching tima je: “Naukom do ljubavi”. U nauci se kriju svi oni odgovori koje tražimo na često pogrešnim mestima.

Voli pametno, srcem!Važno:
Neuro-matching NIJE test inteligencije.

Ovim testom se ne utvrđuju bilo kakva mentalna oboljenja.

Test ne služi za postavljanje psihijatrijske dijagnoze. Dijagnoza se može i treba postaviti isključivo u 1:1 razgovoru sa stručnim licem.

Neuro-matching test ne može “predvideti budućnost”, niti predstavlja apsolutni parametar na osnovu kojeg korisnik treba da donosi svoje odluke.

Sve odluke vezane za partnerski odnos korisno je da budu bazirane na nekoliko važnih segmenata, od kojih su informacije dobijene u analizi testa, jedan deo.

Neuromatching test tumači Aleksandra Nikolić, porodični psihoterapeut i master socijalnog rada.