Radmila Trtica

Radmila Trtica

Sama odluka da Vas kontaktiram je značila da sam spremna. Spremna da se oslobodim stega koje su mi nametnuli oni koji su mi možda i mislili dobro, ali nisu znali “kako”.

Osetila sam da mi Vi možete pružiti mnogo, ali nisam ni slutila da ćete mi otvoriti vrata jednog novog života. Života u kome ću ja igrati glavnu ulogu. Posle razgovora sa Vama više ništa nije isto.Draga Nina, susret sa Vama je jedna od najvažnijih stvari u mom životu. Hvala Vam.