Tatjana Časar

Tatjana Časar​

Ninu sam odabrala da razgovaramo kao klijent- terapeut zato što me fascinira njena britkost.

Ona nema samo oštar jezik, nego ima i brilijantan smisao za detektovanje nekorisnih obrazaca i ograničavajućih stanja kod osobe.

Informisana je. Esteta je, i povrh svega iskrena je.

Nina je energična žena koja gađa u centar, što ume na momente da zaljulja tlo pod nogama, ali je istovremeno i osećajna i prati puls klijenta, kako mu ne bi agresivno očepila osećanja.

Naši razgovori su me izmestili iz moje povučenosti koja mi je isprva prijala, ali koja me je potpuno usisala.

Rad sa Ninom je za mene bio više od terapije. Bila mi je prijatelj na “vi” koji me je sproveo kroz moja stanja. Navela me je da mrdnem odatle, ohrabrila me je u vezi želje za pisanjem, preporučila mi je određene autore, i na tom polju me je podobro usmerila.

Ako mi ponovo zatreba stručno mišljenje i razgovor, ponovo ću se obratiti Nini.

Hvala veliko.