UKROTI SVOJE

DISTORZIJE

Tvoja prilika za edukaciju!

13, 14, 15. 11. 2023.

19h - 20h

U psihologiji, termin “kognitivne distorzije” odnosi se na sve nekorisne misli ili uverenja koja su iracionalna i remete našu percepciju, kreirajući tako plodno tlo za formiranje potencijalnih disfunkcionalnosti.

Svako od nas je tokom svog života i razvoja iskusio jednu ili više kognitivnih distorzija. Oni pojedinci čija se ličnost zasniva na kombinacji uverenja koja pripadaju kognitivnim distorzijama, sasvim izvesno vode nedovoljno kvalitetan i funkcionalan život, i pored dobrih i korisnih resursa koje imaju u sebi.

Tri vezana predavanja koja adresuju tri najčešće kognitivne distorzije na Balkanu:

Personalizaciju

- tendencija ka tome da sve shvatamo lično, kao i da su postupci drugih ljudi prouzrokovani našim ponašanjem. Izražen osećaj krivice, nekorisne odgovornosti i želja za perfekcionističkom kontrolom.

Katastrofiziranje

- pretpostavka najgoreg, bez obzira na nedostatak relevantnih dokaza; formiranje stavova na osnovu jednog negativnog iskustva.

Generalizaciju

- kreiranje stavova na osnovu nekorisnog uopštavanja, nedostatak korisne percepcije i tendencija ka formiranju mišljenja bez relevantnih osnova.

Napomena: Sve druge kognitivne distorzije provlače se kao izvedenica ove tri i biće spomenute tokom ciklusa predavanja.

Ova predavanja su za tebe:

Šta dobijaš?

PRIJAVI SE

PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA:

Cena: 11.800 rsd (€100) za sva tri predavanja

* Mesto se rezerviše uplatom. Broj mesta je ograničen.
* Predavanja se snimaju i šalju na zahtev ukoliko polaznik propusti termin. Snimak će biti dostupan 3 dana od momenta slanja.

Ukroti svoje distorzije