Zašto je važno da se roditelji igraju sa svojom decom

Neretko ćete čuti ili svedočiti roditeljskoj želji da im se dete igra samo. U ovoj težnji leže dva važna aspekta: trenutak koji roditelju dozvoljava da se odmori ili završi neku od obaveza dok se dete igra, a drugi aspekt je priželjkivanje samostalnosti za dete. No, da li se samostalnost zapravo razvija na ovaj način, i zašto je važno da se roditelji igraju sa svojom decom, pokušaćemo da razjasnimo u sledećim redovima.

Zašto je važno da se roditelji igraju sa svojom decom

Čemu služi igranje?

Igranje obezbeđuje detetu sticanje čitavog seta veština. Igranje takođe direktno utiče na zdrav mentalni razvoj deteta, i razvoj fizičke, emocionalne i kognitivne snage.

Igranje sa detetom je jedan od načina na koje kod deteta razvijate:

 • Socijalne veštine
 • Veštine samokontrole

Zajednička igra povezana je sa budućim kompetencama deteta, ali i:

 • Razvojem motorinih veština
 • Samopouzdanjem
 • Kognitivnim razvojem

Interaktivna igra takođe pomaže detetu da uči o emocijama i njihovoj regulaciji, što je preduslov i osnov za srećan život.

Igranje sa roditeljima dokazano smanjuje stres kod dece, pomaže pri zbližavanju i održavanju bliskosti, kao i građenju odnosa sa roditeljima.

Ukoliko dete ima brata ili sestru, svakako je korisno da se oba deteta uključe u zajedničku igru, ali to nije isto kao kada se roditelji igraju sa oboje dece ili svakim ponaosob.

Zašto je važno da se roditelji igraju sa svojom decom:

Kao roditelj, trebalo bi da znate mnogo više o svetu nego dete. Zbog toga ste u prilici da kroz zajedničku igru dete naučite mnogo čemu. Od toga šta je korisno a šta nekorisno, koja je razlika između dobrog i lošeg, do konkretnih veština i načina na koje dete može da reši određenu situaciju.

Deca dokazano više žele da se igraju sa roditeljima nego sa braćom i sestrama. Razlog tome je percepcija roditelja kao riznice znanja, potreba za bliskošću i razvijanem odnosa . Zato se igranje roditelja sa decom smatra krucijalnim za postavljanje važnih i korisnih temelja u detetovom razvoju, a igra sa braćom i sestrama – poligon za uvežbavanje naučenog.

Zašto je važno da se roditelji igraju sa svojom decom

Šta sve možete naučiti dete kroz zajedničku igru?

Igranje sa decom zavisi od uzrasta, no u svakom uzrastu roditeljska igra sa detetom doneće:

 1. Razvijanje jezika. Govor, širenje vokabulara, upotrebe reči, njihovog značenja, upoznavanje sa sinonimima, povezivanje reči sa radnjom ili osećanjem od nemerljivog je značaja za dete.

Stabilnost u govoru je jedan od preduslova za smanjenje detetove frustracije prilikom želje da nešto pokaže, na nešto ukaže, kaže svoje mišljenje. Samim tim, tantrumi tj. izlivi besa kod dece usled testiranja granica, koji se javljaju u uzrastu od 2-5. godine, biće suptilniji ako dete ima razvijen govor. O ovoj temi pogledajte više na LINKU.

 1. Razvijanje čula: kreativno pravljenje sitnica od različitih materijala, slušanje muzike, pevanje i kontakt sa objektima koji proizvode zvuk, kasnije instrumentima. Upoznavanje sa teksturom hrane. Igre vezane za kuhinju koje omogućavaju detetu da se upozna sa važnim aspektom života, da prihvati hranu, nauči zašto se jede, kada se jede, na koji način; kako se sprema hrana i koliko je korisno isprobati sve ukuse, a potom odlučiti šta vam mu dopada, a šta ne.
 2. Razvijanje samopouzdanja. Samopuzdanje kod dece je direktno povezano sa njihovim mogućnostima, odnosno, sposobnostima. Što je dete sposobnije, veća je verovatnoća da će se osećati dobro u svojoj koži, a samim tim i biti samopouzdano.
 3. Samokontrolu i tehnike emocionalne inteligencije. Dok se igrate sa detetom, možete ga usmeravati u pravcu korisnih reakcija po dete, u specifičnim situacijama. Na “licu mesta” ste u mogućnosti da modelujete ponašanje deteta koje se upoznaje sa nekom emocijom, tako što ćete podržati emociju, ali pokazati koje je ponašanje adekvatno u konkretnom trenutku. Veštine EQ takođe se stiču i kroz pričanje priča, čitanje i identifikaciju sa likovima ili radnjom.
 4. Svest o važnosti fizičke aktivnosti. Ovaj segment vezan je za igru na otvorenom. Uključeno je razvijanje motorike, kao i takmičarskog duha.
 5. Razumevanje međuljudskih odnosa. Tokom zajedničke igre dete ćete naučiti kada je njegov red, zašto je strpljenje korisno i šta znači deliti. Ovaj model dete kasnije primenjuje u igri sa vršnjacima.
 6. Edukaciju i informisanost. Kroz igru dete možete naučiti mnogim stvarima. Od glavnih gradova, do prirodnih pojava, pojma o vremenu, strukturama i ponašanjima u zajednici, bontonu itd. Ovaj segment u zajedničkoj igri naslanja se na kasniju edukaciju deteta o tome kako se uči – jedan od najvažnijih segmenata za školovanje deteta bez stresa.
 7. Uticaj na razvijanje koncentracije i memorije. Društvene igre neupitno pomažu razvijanju detetove koncetracije i pažnje. Ovo je odlična priprema za predškolsko, a zatim za školsko obrazovanje, kada će vašem detetu biti važno da ume da mirno prati čas punih 45 minuta. Ta veština se stiče mnogo pre polaska u školu, upravo kroz igru sa roditeljima.
 8. Kreativnost. Za mnoge roditelje ovo će biti iznenađenje, ali kreativnost ne podrazumeva samo talenat koji ili imate ili nemate. Kreativnost se takođe razvija kao veština. Kreativan roditelj će osmisliti kreativno vreme sa svojim detetom, i na jednako kreativan način mu ponuditi saznanja o svetu.
 9. Razvoj mišljenja. Ovo je izuzetno važan segment razvoja, kada dete kroz igru i razvijanje odnosa sa roditeljima, razvija načine razmišljanja koji će kasnije direktno biti vezani za detetova korisna ili nekorisna uverenja, kao i misaone i ponašajne obrasce.

Kako se igrati sa detetom:

Igranje sa detetom podrazumeva:

 • Posmatranje
 • Slušanje
 • Podržavanje
 • Razumevanje
 • Strpljenje
 • Razgovor
 • Kreativnost
 • Vreme

Korisno je da roditelj oseti kada će se umešati/reagovati, a kada dete treba pustiti da vodi situaciju, ili se samostalno zaigra u društvu. Dozvolite detetu da istražuje, da dodiruje, pita, isprobava. Ne razmišljajte o kršu – on se lako sredi, ali pokušajte da svedete haotičnost na minimum. Naučite dete da uvek može promeniti igru, ali nakon što zajedno sredite rekvizitu od prethodne.

Razlike između igranja sa mamom i igranja sa tatom:

Razlike postoje. U skladu sa karakterom, umećem, afinitetima i svešću roditelja, svaki roditelj će se angažovati onoliko koliko ume, koliko je kompetentan kao ličnost, i koliko želi.

Očevi se češće angažuju kroz fizičke aktivnosti sa decom, ali postoje brojni primeri u kojima upravo očevi pokazuju svoju kreativnu stranu. Oba roditelja treba da pronađu zajedničku aktivnost sa detetom, kao i individualnu, shodno razvijanju odnosa sa ocem, i sa majkom.

Benefiti zajedničkog igranja sa decom

Zajednička igra ne donosi benefite samo detetu. Hormon Oxytocin igra veoma važnu ulogu u odnosu: roditelj –dete, i njihovo povezivanje i socijalno i emocionalno ponašanje. Kada se roditelji igraju sa svojom decom, oxytocin čini čuda, kao relaksirajući element zbog kojeg uživate u vremenu provedenom sa decom!

  

Reference:

 1. Baskett, L. M., & Johnson, S. M. The young child’s interactions with parents versus siblings: A behavioral analysis.Child Development, 53(3), 643-650. 
 2. Dunn, J. (1983). Siblingrelationships in early childhood.Child Development, 54(4), 787-811.

  Autorski tekstovi za MamaKlik.com