Žena lider

Kralj soul muzike James Brown, 1966. objavio je album na kojem se našla čuvena numera: It’s a man’s man’s man’s world”. Šta se i koliko promenilo u svetu biznisa, za žene na visokim položajima…
Žena lider

Reklo bi se da je položaj žena u svetu biznisa sve bolji. Ipak, još uvek postoje prepreke sa kojima se žene na vodećim pozicijama suočavaju, posebno na Balkanu, gde vlada klima nedovoljnog prepoznavanja potencijala žene i njene integracije u visoko kvalitetne timove.

Zena lider

Ko je žena lider i sa kojim se sve izazovima sreće?

Uloga žene u društvu je od samog postanka do danas ostala višeslojna. Tempo savremenog života diktira veoma stroge uslove pod kojima je poželjno dapojedinac funkcioniše kako bi na vreme pristupio obavezama i odgovornostima. Ukoliko  govorimo o ženi koja ima tendenciju da se ostvari na više značajnih planova, kao supruga, majka, kreativac i profesionalac, onda dolazimo do prvog u nizu izazova sa kojima se takve žene kod nas, kao u svetu, sreću.

Žena lider je osoba koja uspeva da pronađe unutrašnji balans i tako utiče na svoje performanse kako u profesionalnom, tako i na privatnom planu.

To podrazumeva fokus na prioritete, dobru organizaciju i zadržavanje onoliko spontanosti koliko je potrebno da se život ne bi robotizovao. Deluje skoro pa nemoguće, dok mnoge žene u svetu biznisa funkcionišu baš ovako. Dan započinju kao domaćice kuće ili majke, da bi nakon jutarnjih rituala mogle da se u potpunosti posvete poslu. Prosečno radno vreme žene lidera traje mnogo duže od uobičajnog pa tako treba pronaći dodatnu snagu za ono što sledi, kao druženje sa prijateljima ili porodicom. Često se događa da je ženi sa ovakvim tempom života 24h dnevno nedovoljno za sve što bi trebalo da obavi, pa se tako privatni život zapostavlja, da bi akumulacijom energije potrebne na profesionalnoj strani došlo do nezadovoljstava koja mogu uticati na kvalitet ličnog i poslovnog života.

U ovakvim slučajevima žena lider zna da je podrška jedna od najvažnijih stvari. Velike kompanije decenijama unazad koriste podršku profesionalnih business koučeva čije znanje i veštine pomažu klijentima da pomire svoje želje, ciljeve i mogućnosti i tako vrate harmoniju u svakodnevni život. Dobrim rasporedom prioriteta, dakle vremena, žena lider postiže zadovoljenje na više planova od kojih su uvek dva najznačajnija u zavisnosti od preferenci i trenutka. U ovom izazovu ono što je najvažnije jeste ljubav prema poslu koji žena obavlja. Ukoliko je to profesija u kojoj ona vidi sebe, vreme, kao i uslovi pomirenja različitih aspekata, otvaraju prostor za bolju, korisniju reorganizaciju koja je ključna stavka za osnov ispunjenog života.

Zena Lider

Da li ja to mogu?

Ovo pitanje je često za sve one pred kojima se nalazi određen izazov. Većina žena lidera ga postavlja u okviru prirodnog samoispitivanja, što je korisno i objektivno. Razlika između žena koje još uvek nisu ostvarile svoje potencijale, i onih koje opstaju i ostaju na vodećim položajima u biznisu leži u odgovoru na ovo pitanje. Prvima je sumnja glavna vodilja, a drugima ona predstavlja pokretač. Koliko god neuspelih pokušaja žena lider prođe, ona zna da nije pitanje neuspeha već načina na koji nešto nije profunkcionisalo. U ovom slučaju podrška tima, kao i porodice, igra značajnu ulogu.

Dešava se da je sumnja u sopstvene mogućnosti proizvod tuđe perspektive nečijih potencijala.

U tom slučaju fokus ponovo dolazi do izražaja tako što ženu upućuje na osluškivanje i spoznaju svojih ličnih kapaciteta, buđenje svih potrebnih resursa i njihovo uklapanje sa poslovnim zadacima.

U susret predrasudama

Iako živimo u 21.veku još uvek možemo sresti gomilu stereotipa od kojih je jedan od najčešćih i narodu omiljenih, onaj o tome šta žena može, šta je za nju a šta nije njen „posao“. Na ovakva stereotipna ubeđenja i generalizacije nailazimo i u malim preduzećima ali i u velikim kompanijama, osim što je u značajnim firmama svetskih imena ipak malo blaža tipizacija upravo zbog korektnosti na kojoj se zakonski insistira. To i dalje ne znači da se ona ne sprovodi manje otvoreno, što ženu remeti kada su u pitanju obavljanje posla ili napredak na istom.

Stereotipna razmišljanja, ili etiketiranje ne javljaju se samo kod kolega muškaraca, prema ženama sa kojima sarađuju.

Danas se sve češće srećemo sa koleginicama koje svoje poslovne partnerke i saradnice kategorišu ekstremnije od bilo kog muškarca na položaju.

Samim tim, mnogim ženama u svetu biznisa nije lako da pomire svoj odnos prema muškarcima sa kojima rade ali i ženama, čiji su porivi za ovakvu tipizaciju, pa čak i latentni mobing, obično zanovani na zavisti i ljubomori.

Pri ovom izazovu, korisno je da žena lider ovlada veštinama komunikacije prilagođenim različitim tipovima ličnosti. Upravo je komunikacija ključ. Postoji nekoliko veoma efikasnih komunikacionih tehnika uz koje osoba lako može prepoznati kako njen sagovornik funkcioniše, na koji način je korisno obratiti mu se, šta može da očekuje, a šta treba da pruži kako bi potencijalne konflikte svela na minimum, sebe lišila stresa i pokazala svoju stručnost tamo gde je potrebno, utičući na rušenje predsrasuda koje mogu da vladaju u poslovnom okruženju.

Vredim li još uvek?

Drugi važan stereotip je onaj koji govori o nečijoj kompetenciji isključivo na osnovu godina. Te tako žene koje se nalaze na vrhuncu svoje karijere između 50 i 55 godine života, dolaze u situacije da se kolektiv pita šta one više mogu da ponude. Besmislenost ovog stereotipa je sasvim  jasna, jer znanje akomulirano godinama kao i iskustvo u različitim sferama, ženu u srednjim godinama karakterišu kao najkompetentniju za svoj posao, a samim tim i najsposobniju da znanje prenese na kolege novije generacije. Žena se često susreće sa očekivanjem okoline koje uključuje konstantnu potrebu za dokazivanjem. Osim što je ovakvo očekivanje nepotrebno i nekorisno, ono stvara dodatnu frustraciju i umesto da izvlači najbolje od osobe koja se nalazi u potentnim profesionalnim godinama, ono služi kao latentna degradacija koja utiče na opšte stanje osobe.

Jačanjem samopouzdanja, radom na očuvanju integriteta, vežbama konstantnog podsećanja na dosadašnje uspehe i resurse kojima žena vlada, osnaživanjem njenog celokupnog bića, jedini je put ka sprečavanju negativnih uticaja koje ovaj stereotip u biznis svetu može da nametne.

Zena lider

Kako otresti stres?

Na kraju svog poslovnog dana ženi ostaje stres, kao glavna stavka koju treba savladati na putu ka uspehu koji se meri ne samo ispunjenim ciljevima, već opštim psiho-fizičkom stanjem.

Stres je posledica naših emocionalnih odgovora na ono što doživljavamo. Dešava se da ti odgovori budu burniji od težine same okolnosti ili osobe koja nas stavlja pred izazov, i zato je neizmerno važno da žena nauči kako da promeni nekorisne obrasce ponašanja tj. svoja uverenja, da bi njen emocionalni odgovor bio u formi energije koja ne proizvodi negativnost i stres.

Ovo se postiže jednostavnim vežbama uz pomoć kognitivno-bihejvioralnog koučinga, koje žena može primeniti bilo kada i bilo gde, ako i kada oseti potrebu za tim.

                  PRIORITETI – FOKUS – EMOCIONALNI BALANS

Ovo su tri najvažnija aspekta koja ženu u biznisu stavljaju na poziciju lidera, bez obzira da li je deo porodične manufakture ili velike korporacije. Onog momenta kada svoje znanje, sposobnosti i ciljeve uskladimo sa okolnostima u kojima se nalazimo, preuzimajući odgovornost o ishodu u svoje ruke, znajući kako da kanališemo nekorisne obrasce i stres, postajemo ono što se zove LIDER.

Neophodno je razumeti višeslojnu odgovornost koju poslovna žena ima u društvu danas, i omogućiti joj da važne uloge u kojima se nalazi kroz čitav život ispuni svojim najvećim potencijalima.